سایت طراحی شده با frameset
سایت طراحی شده با frameset همانطور که از عکس پیداست وقتی روی یک عکس در کناره ها کلیک می کنیم عکس در وسط صفحه باز می شود با زبان ...
قیمت :3,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
برنامه ای بنویسید که تعداد ستون و تعداد سطر را بگیرد و آن را با جاوا اسکریپت درست کند ؟مانند شطرنج رنگ خانه ها باشد.
برنامه ای بنویسید که تعداد ستون و تعداد سطر را بگیرد و آن را با جاوا اسکریپت درست کند ؟مانند شطرنج رنگ خانه ها باشد. برنامه ای بنویسید که تعداد ستون و تعداد سطر را بگیرد و آن را با جاوا اسکریپت درست کند ؟مانند شطرنج رنگ خانه ها باشد. این فایل توسط ...
قیمت :1,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
برنامه ای با جاوا اسکریپت بنویسید که دو عدد را از ورودی بگیرد و آن ها را با هم جمع کند
برنامه ای با جاوا اسکریپت بنویسید که دو عدد را از ورودی بگیرد و آن ها را با هم جمع کند برنامه ای با جاوا اسکریپت بنویسید که دو عدد را از ورودی بگیرد و آن ها را با هم جمع کند همراه با کد برنامه و ...
قیمت :500 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
برنامه ای با جاوا اسکریپت بنویسید که آدرس عکس را از شما بگیرد و آن را در صفحه باز کند؟
برنامه ای با جاوا اسکریپت بنویسید که آدرس عکس را از شما بگیرد و آن را در صفحه باز کند؟ برنامه ای با جاوا اسکریپت بنویسید که آدرس عکس را از شما بگیرد و آن را در صفحه باز کند؟ این فایل توسط جاوا اسکریپت طراحی شده است ...
قیمت :500 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1